מידע כללי

img

אילו בדיקות טכניות הכרחיות בתהליך בניית שומה?

בדיקת היתרי בנייה – השמאי בודק גם האם רישיון הבנייה של הבית תואם למצב הנתון בשטח והאם אין חריגות בנייה.

בדיקה תכנונית – פוטנציאל הדירה, האם תכנונה מאפשר הוספת חדר או מרפסת?

בדיקה משפטית – בדיקת הבעלות של הנכס? האם אין שעבוד של הנכס? כיצד רשומה הדירה במנהל המקרקעין?

האם ישנו תקנון לבניין המשותף ובו קבועים כללים מסוימים לגבי הרכוש המשותף?

בדיקת היטלים ומיסים על הנכס – מלבד התשלום על הנכס , על מה עוד עלי לשלם....

בכל עסקת נדל"ן קיימים מיסים נלווים, שמאי המקרקעין מוסמך לתת הערכה לתשלומי מיסים נלווים כגון מס שבח / מס רכישה או תשלומים אחרים עבור מנהל המקרקעין כמו כן, הוא גם יבדוק עבורנו האם צפוי היטל השבחה על הדירה? 

בדיקה הנדסית – השמאי בודק מתי נבנה הנכס, מה כלול בו ומה מצבו הפיזי? כאן נעזר השמאי גם במהנדס מקצועי, שמגיע לבדוק את מבנה הדירה ולראות שאין ליקויים כמו סדקים או רטיבות, שעלולים לגרום לבעיות בהמשך.

img

?כיצד מעריכים שווי נכס

ראשית- ביקור בנכס לטובת הערכה כללית ובדיקת סביבת הנכס.

לאחר מכן ישנן מספר שיטות אבל השיטה הנפוצה ביותר היא השוואת הנכס המדובר ביחס לעסקאות קודמות שבוצעו או נכסים דומים בסביבת הנכס או סביבה דומה אחרת.

img

?מדוע נדרשת הערכת נכס

מניעת הסיכון של אי התאמה בין הממכר לרישום וזיהוי קנייני חד ערכי של הנכס.

וידוא בניית הנכס בהתאם להיתר או הכרה בחריגות הבניה הקיימות בנכס ומשמעותן.

הכרת המצב התכנוני בנכס כמניעה לטענות עתידיות: הפקעות צפויות, זכויות בניה נוספות, שימושים מותרים ועוד.

הערכת הסיכון בקבלת משכנתא ותנאי מימון: מצב בו הנכס נרכש במחיר הגבוה משוויו האובייקטיבי והרוכש מכוון למימון בשיעורים גבוהים

img

?מהו היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה אשר נדרש מבעל מקרקעין בעקבות שינוי תוכנית בניין עיר באזור שבו נמצא הנכס, מתן הקלה או התרת שימוש חורג המעלים את שווי המקרקעין.

את היטל ההשבחה מטילה הועדה המקומית לתכנון ולבניה על הבעלים של הנכס אשר רשאי לערער על סכום ההיטל.

סכום ההיטל הוא 50% מההשבחה.

שמאי המקרקעין מייצג את בעלי הנכס בתהליך הערעור.

  • פיצוי הפקעה

  • השגות לרשות מקרקעין ישראל 

  • ייצוג לקוחות בועדות "שמאי מכריע"

img

?מהי שמאות מקרקעין

תחום שמאות המקרקעין עוסק בהערכת שווי נכסים וקרקעות לצרכי מגורים, השקעה, לצרכי העסק ולצרכים נוספים רק שמאי מקרקעין מוסמך להעריך שווי של נכס.

img

הערכת נכס לפני רכישתו

לפני רכישה/מכירה דירה, ניתן לבצע הערכת שווי לדירה לא רק עבור השכרת או רכישת דירה, אלא גם עבור מכירת דירה,על מנת להיות בטוחים שלא מבקשים מעט מדי ומצד שני, שלא מבקשים מחיר מופקע, שיגרום לכך שהנכס יעמוד למכירה על המדף זמן רב מדי וירתיע קונים פוטנציאליים.

הערכת שווי הנכס, תעזור לנו גם כשנהייה מעוניינים להשקיע בנכס מסוים ונרצה לדעת כמה נרוויח עליו בעתיד.

img

?רוצים לרכוש/למכור דירה

הערכת שווי לנכס ניתן לבצע לפני רכישה/מכירה ואף השכרה וזאת, על מנת להיות בטוחים מחיר ריאלי לשוק.

הערכת שווי נכס, תסייע לנו גם בהבנת התשואה הריאלית עבור נכס שנרכוש להשקעה.

שמאי מקרקעין יוכל לוודא עבורכם שמחיר הדירה המבוקש הוא סביר ולא מופרז

img

?מהם תפקידיו של שמאי המקרקעין

תפקידו של השמאי הוא לחקור את מה שקורה מתחת לפני השטח, במטרה לתת הערכה על מצב הנכס ושווי הנכס ללקוח באופן אובייקטיבי.

לאחר למידת הנכס מכל היבטיו, מפיק שמאי המקרקעין דו"ח המפרט את כל העובדות הנתונים, הניתוחים והממצאים שהסיק.

דו"ח זה מתוקף סמכותו של שמאי המקרקעין הוא בעל אופי משפטי, לכן ניתן להשתמש בו בהמשך כאמצעי למשא ומתן מול מוכר הנכס, רשות המיסים או גורמים אחרים.

ניתן להשתמש בו גם כדי לבדוק כדאיות כלכלית או בתור חוות דעת מקצועית לפני שנבצע את הרכישה.